BRF Uppsalahus 30

Lunsen

Gotlandsresan och Brf Uppsalahus 30 ligger bara några få hundra meter från Uppsalas storskog Lunsen som breder ut sig mellan gamla E4:an, nuvarande länsväg 255, och järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Sävja befinner sig i Lunsens nordvästra hörn och därifrån sträcker sig skogen över sju kilometer i sydlig riktning. Bredden från väster till öster varierar mellan ett par kilometer upp till en halv mil i de södra delarna.

I den norra delen av Lunsen, några hundra meter från bebyggelsen, börjar naturreservatet Norra Lunsen, ett 1,3 kvadratmil stort område bestående av skogs- och myrmarker med höga  naturvärden. Hela naturreservatet är även skyddat enligt EU-nätverket Natura 2000. I naturreservatet kan man vandra längs många kilometer av markerade leder och på vintern åka skidor i preparerade spår. Vandringslederna är utmärkta med röda ringar runt träden och skidspåren, som i stor utsträckning går fram på myrarna, är markerade med så kallade fjällkryss. Upplandsledens första etapp passerar genom Norra Lunsen. Den är markerad med orange ring runt träden.

I södra delen av naturreservatet, längs en av vandringslederna, ligger Lunsentorpet som är en rast- och övernattningsstuga. Den är alltid öppen för besökare och utrustad med sex sovplatser. Kamin och vedspis finns för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod,  pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och tältyta. Halvannan kilometer därifrån, åt nordost, finns Fläktanstugan, en mindre knuttimrad raststuga som ligger vid Fläktankärret. Inne i stugan finns en vedkamin och framför stugan hittar du en eldstad med sittplatser. Intill Fläktanstugan finns ett utsiktstorn och härifrån kan du överblicka kärret och dess djurliv.

Växt- och djurlivet är omfattande i Lunsen. Älg, rådjur, räv, grävling och skogshare lever i skogen. Järpe, tjäder och sparvuggla hör tillsammans med ett flertal vanligare fågelarter till  de bevingade invånarna. Bär och svamp finns det gott om. I Lunsen kan man hitta blåbär, lingon, smultron, skogshallon, odon, hjortron, nypon och slånbär, om än i varierande utsträckning.

Lunsen är också klassisk mark för orientering. Större tävlingar arrangeras med något eller ett par års mellanrum. För orientering på egna villkor arrangeras varje år Naturpasset, med 50 kontroller som sitter ute från maj till och med september, i norra Lunsen. Paket med karta, kontrolldefinitioner och startkort kan köpas hos ICA Supermarket i Nåntuna.