BRF Uppsalahus 30

Styrelsen

 

Föreningens styrelse har för närvarande sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Därtill kommer en ordinarie ledamot och en suppleant tillsatta av Riksbyggen. Styrelse består efter årsstämman 2023 av:

Ordinarie

Dimitris Papageorgiou, ordförande, vald 2023 på två år.
Lena Apelthun, vice ordförande, vald 2023 på två år.
Mats Törngren, sekreterare, vald 2023 på två år.
Pia Friberg, ledamot, vald 2022 på två år.
Olof Nesterud, ledamot, vald 2022 på två år.
Billy Berglund, ledamot, vald 2023 på ett år.
Dan Holmberg, Riksbyggen

Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter är normalt två år. Vid varje stämma väljs tre ledamöter. Mandattiden för suppleanter är ett år.

Suppleanter

Gustaf Borgström
Linn Eriksson
Malgorzata Madej
Anna Britt Olsson
Elvy Dahlsten, Riksbyggen

 

Kontakta styrelsen

Styrelsen går att nås på telefon 0761-176850 eller 0761-176875 vardagar mellan klockan 9:00 och 18:00. Det går även att vända sig direkt till närvarande styrelsemedlemmar vid föreningens Öppet hus.