BRF Uppsalahus 30

Kommunikationer

Gotlandsresan trafikeras av två busslinjer, linje 5 och linje 31. Linje 5 är en så kallad stomlinje och körs dagtid vardagar var 10:e minut och de flesta övriga tider var 20:e minut. Restid med 5:an till Resecentrum i Uppsala är 16 minuter. Hållplatserna Daneport och Gotlandsresan berör föreningens område. Länk till UL:s hemsida med tidtabeller och linjesträckningar finns här.

Femman

Femman på väg.

Från Gotlandsresan finns breda och belysta gång- och cykelvägar ända in till centrala Uppsala. Avsnittet Nämndemansvägen-Centrum sopsaltas vintertid.

Restiden med egen bil eller taxi från Gotlandsresan till Arlanda är cirka 30 minuter.