BRF Uppsalahus 30

Stadgar

Brf Uppsalahus 30 antog nya stagdar 2015 genom enhälliga beslut på årsstämman 19 maj och på en extrastämma 20 oktober. De nya stadgarna följer Riksbyggens normalstadgar 2014 för bostadsrättsföreningar med årsavgifterna fördelade efter insats. Stadgarna är registrerade vid Bolagsverket och kan hämtas här på hemsidan. Originalhandlingar återfinns i styrelsens arkiv.

Vid årsstämman 2017 antogs på grund av lagändringar vissa smärre justeringar i stadgarna i en första läsning och ändringarna bekräftades sedan vid stämman 2018.

Stadgar för Brf Uppsalahus nr 30