BRF Uppsalahus 30

Gemensamma lokaler

På Gotlandsresan 136 har föreningen en nyrustad samlingslokal med uppvärmningskök som kan hyras av medlemmarna för privata arrangemang. Avgiften är 200 kronor per dag. Det är också möjligt att boka ett dagpass på fyra timmar. Priset är då 140 kronor. Bokning sker på Öppet hus.

Föreningen har också en bordtennislokal på Gotlandsresa 91. Nyckel till lokalen kan anskaffas på Öppet hus. Årsavgiften för att nyttja lokalen är 300 kronor. Förnyelse sker vid årsskiftet. Nya användare betalar 25 kronor i månaden fram till nästa årsskifte, därefter helår.