BRF Uppsalahus 30

Nycklar & Brickor

All hantering inom föreningen av nycklar och så kallade taggar till lägenhetsdörrar, garage och servicebyggnader sköts av Certego, telefon 018-56 90 30. I samband med inflyttning kvitteras nycklar ut vid personligt besök hos Certego på Fyrislundsgatan 68. Fullvärdig legitimation krävs.

Vid utflyttning skall samtliga utkvitterade nycklar återlämnas till Certego. Fattas någon nyckel byts låset ut på den utflyttandes bekostnad. Direktöverlämning av nycklar till efterträdare i en lägenhet är inte tillåtet.