BRF Uppsalahus 30

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen Uppsalahus nr 30 omsatte 2023 14,7 miljoner kronor. Resultatet för verksamhetsåret 2023 uppgick till -1 274 160 kronor efter avskrivningar och finansiella poster. Taxeringsvärdet på föreningens fastigheter är 219,4 miljoner kronor och belåningen uppgår vid årsskiftet 2023/24 till 109,8 miljoner kronor. För mer detaljerade uppgifter se de senaste årens årsredovisningar.