BRF Uppsalahus 30

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen Uppsalahus nr 30 omsatte 2021 13,8 miljoner kronor. Resultatet för verksamhetsåret 2021 uppgick till -152 477 kronor efter avskrivningar och finansiella poster. Taxeringsvärdet på föreningens fastigheter är 165,4 miljoner kronor och belåningen uppgår vid årsskiftet 2021/22 till 119,7 miljoner kronor. För mer detaljerade uppgifter se de senaste årens årsredovisningar.