BRF Uppsalahus 30

Medlemskapet

Som medlem i Brf Uppsalahus nr 30 är man delägare i ett bostadsföretag med 173 bostäder och 13 miljoner kronor i årlig omsättning. På viktiga punkter skiljer sig delägarskapet från rollen som hyresgäst hos en utomstående fastighetsägare. Mest påfallande är kanske att bostadsrättsinnehavaren har ett stort eget ansvar för reparationer, renoveringar och underhåll i den egna lägenheten. Föreningen svarar huvudsakligen för det yttre underhållet och för åtgärder som på något sätt är gemensamma för alla medlemmar eller medlemmar i vissa byggnader.

Uppdelningen av ansvaret mellan föreningen och de enskilda medlemmarna regleras i stadgarna, men finns också uttolkat och utvecklat i en särskild broschyr som kan laddas ned här. Föreningens egna rekommendationer till medlemmarna om lämplig löpande tillsyn hittar ni här.