BRF Uppsalahus 30

Parkering

Föreningen har 90 parkeringsplatser och 136 garageplatser som hyrs ut till medlemmarna. Kö och annan administration av parkeringen sköts sedan våren 2017 digitalt via Riksbyggens kundwebb. Till webbplatsen kommer man på www.riksbyggen.se/kundwebben Frågor om hanteringen besvaras av Riksbyggens kontor i Västerås, telefon 0771-860 860.

På området finns också ett antal gästparkeringsplatser. Om alla föreningens bilplatser är uthyrda kan medlemshushåll som köar för sin första eller andra bilplats få tillfälliga parkeringskort som medger parkering på gästplats till lägre pris. Sådana tillstånd utlämnas på föreningens Öppet hus.

All parkering inom föreningens område är avgiftsbelagd. Övervakning av parkeringen sköts av Parkia, tel 018-69 33 30. Observera att våra innergårdar är bilfria och att bilkörning och parkering alltså är förbjudet, med undantag för absolut tvingande transporter.

Sedan sommaren 2022 är 17 av föreningens garage försedda med laddare för elbilar. Om du är intresserad av en sådan plats så ta kontakt med styrelsen. Kravet är att du själv har ett garage som du kan ge i utbyte för en plats med laddare.