BRF Uppsalahus 30

Öppet hus

Föreningens styrelse har Öppet hus i expeditionslokalen på Gotlandsresan 198 varannan måndag mellan 18.30 och 19.30. På Öppet hus kan man exempelvis skaffa tillfälliga parkeringskort, boka föreningslokalen eller kontakta styrelsen i andra frågor. Ett schema över vilka datum som gäller finns anslaget på dörren till Öppet hus-lokalen. Utanför lokalen finns också en brevlåda där meddelanden till styrelsen kan läggas. Lådan töms i samband med Öppet hus.