BRF Uppsalahus 30

Sophantering

Föreningen arbetar av kostnads- och miljöskäl med noggrann sopsortering. I våra två miljöstationer finns fraktioner för kartong, pappersförpackningar, tidningspapper, plastförpackningar, metallförpackningar, vitt glas, färgat glas, batterier, glödlampor, matavfall och brännbart. Matavfall får endast lämnas i särskilda papperspåsar som kan hämtas gratis på kommunens miljöstationer. Vissa butiker har också lämpliga påsar i sina fruktavdelningar.

Grovsopor, trädgårdsavfall, elektronik och farligt avfall får inte lämnas hos oss utan skall transporteras till någon av kommunens miljöstationer. Den närmaste ligger på Arkgatan 14 i Fyrislund. För grovsopor och trädgårdsavfall brukar dock föreningen tillhandahålla containrar en helg i början av maj varje år.

För mer information om sopsortering, var god gå till Uppsala Vattens sopsorteringsguide.
Vårt eget informationsblad hittar du här.