BRF Uppsalahus 30

Försäkring

Brf Uppsalahus 30 har sin fastighetsförsäkring hos Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

Försäkringsbeloppet är för skadehändelserna brand, inbrott, vatten fullvärde och för allrisk 200 000 kr.

Åldersavdrag: Max 20 000 kr

Omfattning: Ersättning utgår för skada på eller förlust av försäkrad egendom genom dessa skadehändelser, dock inte i den mån ersättning kan betalas ur hemförsäkringen.

Skadevärderingsregler

Skada värderas enligt Folksams villkor Bostadsrättsförsäkring, B 388.

Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk enligt följande:

  • om både fastighetens försäkring och bostadsrättstilläggets försäkring berörs av skadan utgår endast fastighetsförsäkringens självrisk (detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte drabbas av självrisk i detta skadefall).
  • Vid läckageskada är självrisken 3 000 kr.
  • vid övriga skador är självrisken 1 500 kr.