BRF Uppsalahus 30

Styrelsen

 

Föreningens styrelse har för närvarande sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Därtill kommer en ordinarie ledamot och en suppleant tillsatta av Riksbyggen. Styrelse består efter årsstämman 2019 av:

Ordinarie

Dimitris Papageorgiou, ordförande, vald 2019 på två år.
Lena Apelthun, vice ordförande, vald 2019 på två år.
Mats Törngren, sekreterare, vald 2019 på två år.
Pia Friberg, ledamot, vald 2018 på två år.
Mats Karlsson, ledamot, vald 2018 på två år.
Anna Britt Olsson, ledamot, vald 2018 på två år.
Erik Nord, Riksbyggen

Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter är normalt två år. Vid varje stämma väljs tre ledamöter. Mandattiden för suppleanter är ett år.

Suppleanter

Billy Berglund
Melina Läggeberger
Malgorzata Madej
Mattias Sundh
Elvy Dahlsten, Riksbyggen

 

Kontakta styrelsen

Styrelsen går att nås på telefon 0761-176850 eller 0761-176875. Det går även att vända sig direkt till närvarande styrelsemedlemmar vid föreningens Öppet hus.