BRF Uppsalahus 30

Stadgar

Brf Uppsalahus 30 antog nya stagdar 2015 genom enhälliga beslut på årsstämman 19 maj och på en extrastämma 20 oktober. De nya stadgarna följer Riksbyggens normalstadgar 2014 för bostadsrättsföreningar med årsavgifterna fördelade efter insats. Stadgarna är registrerade vid Bolagsverket och kan hämtas här på hemsidan. Originalhandlingar återfinns i styrelsens arkiv.

Vid årsstämman 2017 antogs på grund av lagändringar vissa smärre justeringar i stadgarna i en första läsning. Styrelsen avser att föreslå samma ändringar även vid stämman 2018 för att de därmed skall kunna bli gällande. Nya lagändringar kommer sannolikt att medföra en likadan ändringsprocedur vid stämmorna 2018 och 2019.

Stadgar för Brf Uppsalahus nr 30