BRF Uppsalahus 30

Sophantering

Föreningen arbetar av kostnads- och miljöskäl med noggrann sopsortering. I våra två miljöstationer finns fraktioner för kartong, pappersförpackningar, tidningspapper, plastförpackningar, metallförpackningar, vitt glas, färgat glas, batterier, glödlampor, matavfall och brännbart.

Grovsopor, trädgårdsavfall, elektronik och farligt avfall får inte lämnas hos oss utan skall transporteras till någon av kommunens miljöstationer. Den närmaste ligger på Spikgatan i Boländerna. För grovsopor och trädgårdsavfall brukar dock föreningen tillhandahålla containrar en helg i början av maj varje år.

För mer information om sopsortering, var god gå till Uppsala Vattens sopsorteringsguide.
Vårt eget informationsblad hittar du här.