BRF Uppsalahus 30

Parkering

Föreningen har 90 parkeringsplatser och 136 garageplatser som hyrs ut till medlemmarna. Kö och annan administration av parkeringen sköts sedan våren 2017 digitalt via Riksbyggens kundwebb. Till webbplatsen kommer man på www.riksbyggen.se/kundwebben Frågor om hanteringen besvaras av Riksbyggens kontor i Västerås, telefon 0771-860 860.

På området finns också ett antal gästparkeringsplatser. Om alla föreningens bilplatser är uthyrda kan medlemshushåll som köar för sin första eller andra bilplats få tillfälliga parkeringstillstånd som medger parkering på gästplats till lägre pris. Sådana tillstånd utlämnas på föreningens Öppet hus.

All parkering inom föreningens område är avgiftsbelagd. Övervakning av parkeringen sköts av Parkia, tel 018-69 33 30. Observera att våra innergårdar är bilfria och att bilkörning och parkering alltså är förbjudet, med undantag för absolut tvingande transporter.