BRF Uppsalahus 30

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen Uppsalahus nr 30 omsatte 2016 13,3 miljoner kronor. Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppgick till -29 171 kronor efter avskrivningar och finansiella poster. Taxeringsvärdet på föreningens fastigheter är 140,0 miljoner kronor och belåningen uppgår vid årsskiftet 2016/2017 till 123,5 miljoner kronor. För mer detaljerade uppgifter se de senaste årens årsredovisningar nedan.