BRF Uppsalahus 30

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen Uppsalahus nr 30 omsatte 2018 13,3 miljoner kronor. Resultatet för verksamhetsåret 2018 uppgick till 2 625 274 kronor efter avskrivningar och finansiella poster. Taxeringsvärdet på föreningens fastigheter är 140,0 miljoner kronor och belåningen uppgår vid årsskiftet 2018/2019 till 121,6 miljoner kronor. För mer detaljerade uppgifter se de senaste årens årsredovisningar nedan.