BRF Uppsalahus 30

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen Uppsalahus nr 30 omsatte 2017 13,3 miljoner kronor. Resultatet för verksamhetsåret 2017 uppgick till 2 971 571 kronor efter avskrivningar och finansiella poster. Taxeringsvärdet på föreningens fastigheter är 140,0 miljoner kronor och belåningen uppgår vid årsskiftet 2017/2018 till 122,6 miljoner kronor. För mer detaljerade uppgifter se de senaste årens årsredovisningar nedan.