BRF Uppsalahus 30

Årsstämma 2016

Välkommen till Brf Uppsalahus nr 30:s årsstämma 2016 som äger rum 17 maj i Sävja kulturcentrum. Start klockan 19.00. För rösträtt på mötet krävs att alla avgifter till och maj är betalda. Kallelsen finns att hämta här.  

Kontroll av brandskydd

Från brandskyddsmyndigheterna har föreningen uppmanats att kontrollera brandskyddet i våra radhus, i första hand när det gäller isoleringen mellan lägenheterna på vindsplanet. Föreningen har nu anlitat snickare från Andrés måleri som under den närmaste tiden genomför en inspektion av vindarna…

Vi målar staket

Målning av staket vid lekplatser och uteplatser fortsätter under vintern och våren 2016. Arbetet utförs av Andrés måleri och beräknas vara färdigt före sommaren. Målningen och den därmed sammanhängande reparationen av skadade staket är en del av föreningens löpande underhållsarbete.…