BRF Uppsalahus 30

Vi målar staket

Målning av staket vid lekplatser och uteplatser fortsätter under vintern och våren 2016. Arbetet utförs av Andrés måleri och beräknas vara färdigt före sommaren. Målningen och den därmed sammanhängande reparationen av skadade staket är en del av föreningens löpande underhållsarbete. Den vita färgen innebär samtidigt att utemiljön återställs till det skick som krävs i det gällande bygglovet.