BRF Uppsalahus 30

Kontroll av brandskydd

Från brandskyddsmyndigheterna har föreningen uppmanats att kontrollera brandskyddet i våra radhus, i första hand när det gäller isoleringen mellan lägenheterna på vindsplanet. Föreningen har nu anlitat snickare från Andrés måleri som under den närmaste tiden genomför en inspektion av vindarna och i förekommande fall åtgärdar brister i tätningen och därigenom minskar risken för att en brand ska sprida sig från en lägenhet till nästa. Kravet är att mellanväggarna ska stå emot eld i 30 minuter.